Tjänstesektor är ett omodernt begrepp
                                                         

Tjänster finns inom alla sektorer idag. Både inom vad som traditionellt kallas tjänstesektorn men också i ökad utsträckning inom olika industrisektorer genom den tjänstefiering och tilläggstjänster som industriföretagen använder för sin utveckling. Gränserna för vad som kan betraktas som tjänsteverksamheter respektive varuproducerande verksamheter har luckrats upp och klassificeringen är inte längre meningsfull.Läs hela intervjun med Dr Tommy Bergkvist här (pdf-format)

 

 

back

.