Tjänsteinnovationer i Sydkorea, Taiwan, Indien, Kina, Singapore, Brasilien och USA
                                                         

Denna rapport är en bilaga till VINNOVAs regeringsuppdrag att analysera behoven av forskningsbaserad kunskap och kompetens för tjänsteinnovation i näringsliv och offentlig sektor. Som ett komplement till den svenska behovsanalysen har VINNOVA valt att också göra en internationell utblick, dels i ett europaperspektiv, dels mot några utvalda länder utanför Europa. Denna rapport handlar om länderna utanför Europa, närmare bestämt Sydkorea, Taiwan, Indien, Kina, Singapore, Brasilien och USA. Analysen fokuserar på de olika ländernas syn på tjänsteinnovationer vad gäller vald strategi, nationella styrkeområden, forskningsfinansiering och aktiva forskningsaktörer, FoU-samarbeten med näringsliv och offentlig sektor samt resultat av genomförda analyser. Studien har genomförts av Dr Tommy Bergkvist under oktober månad 2011 och bygger på innehållsanalyser av det material vi under den här tiden har kunnat få tillgång till.Ladda ner rapporten här (pdf-format)
Download Summary in English here (pdf-format)

 

back

.