News

Forskningsbaserade managementkonsulter - framgångsfaktorer och fallgropar

CSES - Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm

Service Innovation Policy Benchmarking Sweden

Tjänsteinnovationer i Sydkorea, Taiwan, Indien, Kina, Singapore, Brasilien och USA

De nya affärsmodellerna - värdeskapande affärsinnovationer

Tjänstesektor är ett omodernt begrepp