De nya affärsmodellerna – värdeskapande affärsinnovationert
                                                         

Det svenska näringslivet förändras i allt snabbare takt och därmed förutsättningarna för hur näringslivsutvecklingen på bästa sätt kan stödjas. De teknikbaserade industriföreta­gen dominerade näringslivet under stor del av 1900-talet och därmed också vår syn på näringslivsutveckling. Under de senaste decennierna har Sverige emellertid kommit långt in i tjänstesamhället, samtidigt som vi kan se en omfattande tjänstefiering av industriföretagens verksamheter och hur traditionella industriföretag vitaliseras genom införande av olika slags affärs­innovationer som förnyar den gamla affärsmodellen. Vi har fått ett brett spektrum av olika affärsmodeller som lever tillsammans i det svenska närings­livet och på den globala marknaden.


Innovationer har en avgörande betydelse för näringslivsutvecklingen. För att kunna stödja denna utveckling måste vi också förstå vad det är för slags innovationer som numera är drivande och hur man stödjer dessa. I denna studie, författad av Dr Tommy Bergkvist, har vi valt att fokusera just på affärsinnovationerna och de olika affärsmodeller dessa kan ge upphov till.Ladda ner rapporten här (pdf-format)

back

.