CSES – Center för Socialt Entreprenörskap Stockholmt
                                                         

CSES – Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm, är ett unikt kompetenscenter för sociala entreprenörer – det första i Sverige. Det är också ett helt nytt slags projekt för Europeiska Socialfonden och ESF-rådet. I denna utvärderingsrapport beskrivs hur uppbyggnaden gick till, hur centret fungerade, vad entreprenörerna tyckte och vad personalen i CSES upplevde under projekttiden. Det finns också en utvärdering av satsningen och råd för framtiden. Utvärderingsarbetet har utförts som en så kallad lärande utvärdering där utvärderaren, Dr Tommy Bergkvist, kontinuerligt interagerar med projektet och löpande återrapporterar användbara observationer.Ladda ner rapporten här (pdf-format)

 

 

back

.